Volt Iskolák.
Volt kiséri katolikus iskola Farkas A u-Árpád u